4.4 Vierde geloofsgesprek

DE UITDAGING
Deel 4. Over ons.
Thema: KWETSBAAR GELOVEN

Geloofsgesprek

Hierbij worden suggesties aangeboden om in de kring te komen tot een gesprek naar aanleiding van – niet óver – de stellingen 8, 9 en 10 van het project ‘De Uitdaging’. De kring is bedoeld voor een geloofsgesprek: we meten elkaar niet met de maat van het gelijk, we luisteren naar elkaars motieven. Daarbij is voor iedereen plek. Ieder neme de vrijheid om onderstaand materiaal naar eigen inzicht, methodiek en behoefte te gebruiken. Ook dat is een uitdaging!

Inleiding

Van de Tien Stellingen die samen ‘De Uitdaging’ vormen gaan de stellingen 8, 9 en 10 over onszelf. Na uitvoerig met elkaar over Jezus en Paulus te hebben gesproken, wisselen we tot slot van dit project met elkaar van gedachten over de vraag: wat betekent dit alles voor ons/mijn geloof? In een eerste ontmoeting rond stelling 1 van ‘De Uitdaging’ is gesproken over de relaties tussen de godsdiensten en over de bijzondere dialoog van christenen en joden. In de drie volgende stellingen van ‘De Uitdaging’ ging het over Jezus. De stellingen 5, 6 en 7 boden materiaal voor gesprek over de apostel Paulus. Tot slot van deze hele reeks wordt als gespreksthema voorgesteld: Kwetsbaar geloven.

Verkennend gesprek

De bijeenkomst zou kunnen beginnen met een kringgesprek waarin de ervaringen van de gespreksdeelnemers met joden en jodendom aan de orde kunnen komen. Aansluitend bij het eerste geloofsgesprek kunnen daarbij de onderstaande vragen gebruikt worden.

 • Wat hebben de gesprekken in de eerdere bijeenkomsten u tot nu toe opgeleverd?
 • Hoe ziet u de relatie tussen joden en christenen?
  • Wat zijn volgens u de overeenkomsten en/of verschillen?
  • Bent u het eens met de ontwikkelingen in de christelijke kerken die leiden tot nieuwe relaties tussen beide godsdiensten?
  • Zo ja, wat zijn volgens u de belangrijkste voordelen daarvan?
 • Merkt u in uw dagelijkse leven iets van negatieve gevoelens m.b.t. joden?

Video

Voor de vier geloofsgesprekken van het project ‘De Uitdaging’ zijn video’s beschikbaar. Deze video’s kunnen dienen als inleiding op het gesprek. De vierde video heeft als thema ‘Kwetsbaar Geloven’. Van de tien gasten uit de eerdere drie video’s komen in deze laatste video aan het woord: dr. Leo Mock, docent Judaïca aan Tilburg University, prof. Dineke Houtman, hoogleraar Judaïstiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, ds. Jan Offringa, predikant in Wijk bij Duurstede, dhr. Bert Oude Engberink, voorganger van de Joodse Gemeente Twente, drs. Han Op ’t Land, lid van de Protestantse Gemeente Weesp en Driemond en dr. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. De video wordt besloten met een bijdrage van de samensteller van “De Uitdaging”, ds. Dick Pruiksma.

Een gesprek over de inhoud van de video kan dienen als overgang naar de volgende onderdelen die worden voorgesteld voor dit geloofsgesprek.

Klik hier op de videolink naar YouTube voor bijvoorbeeld full screen weergave. Klik op het beeld hier onder om op deze website te blijven.

De bijbel anders lezen?

In de toelichtingen bij de stellingen 8, 9 en 10 van dit project ‘De Uitdaging’ gaat het over de lessen die door christenen getrokken kunnen worden uit de dialoog met joden. De benadering was vooral historisch. Geprobeerd werd Jezus en Paulus te plaatsen binnen het kader van hun jodendom.
Het zou heel goed kunnen zijn dat deelnemers aan deze geloofsgesprekken daarop negatief reageren. Want soms lopen de resultaten van historisch onderzoek niet bepaald synchroon met kerkelijke leerstellingen. Vertrouwde zekerheden kunnen gaan wankelen. Anderzijds kan het voor anderen een opluchting zijn om te ontdekken dat al in het Nieuwe Testament een grote verscheidenheid van opvattingen zichtbaar wordt.
Voorgesteld wordt daarom om ons in dit vierde en laatste geloofsgesprek van dit project te richten op de manier waarop de bijbel een rol speelt in ons geloof.
Vragen voor het gesprek kunnen zijn:

 • Bent u in de loop van de tijd de bijbel anders gaan lezen? Wat is er anders geworden?
 • Kunt u zich voorstellen dat er veranderingen optreden in de manier waarop mensen geloven doordat de bijbel meer historisch gelezen wordt?
 • En zo ja, wat is dáárdoor dan veranderd in uw omgang met de bijbel?
 • In de laatste hoofdstukken van ‘De Uitdaging’ werd gesteld dat niet alleen Jezus maar ook Paulus geen tittel of jota van de Tora wilden afdoen. Met andere woorden: dat beiden hun jodendom volledig aanvaardden. Daarom werd in de toelichtingen van dit project gezegd dat ook de volgelingen van Jezus en Paulus het jood zijn van hun dialoogpartners volledig mogen aanvaarden. Geen zending onder joden maar een open dialoog. Wat vindt u van die stellingname?

Geloof en hoop en liefde

Misschien is nog wel het moeilijkst, want het meest persoonlijk, om met elkaar in gesprek te raken over de manier waarop het verhaal van God en mensen onszelf heeft geraakt. Omdat het dan gaat over onze eigen verbondenheid met het geheim van het licht. Daarin zijn we kwetsbaar. Want de realiteit van het geloof is een geloofsrealiteit. Wij hebben als hebbende niet. Onze geloofswerkelijkheid is Gods aanwezigheid; dat wij ons in het Licht verliezen. En die omgang met God is een verborgen omgang. Dat is kwétsbaar, heel kwetsbaar geloven. Over die intimiteit spreken we liever niet. En dat hoeft ook niet per se.

Maar misschien is het toch mogelijk om tot slot van deze serie met elkaar iets te delen van die kwetsbaarheid van ons geloof. Dat wij geen zekerheden hebben dan alleen de zekerheid van het geloof. Dat de hoop die wij koesteren en ons heimwee naar de toekomst alleen als hoop en in de vernieuwing van ons verlangen bestaan. Dat wij onszelf weliswaar aanvaard weten en dat daarin de grond van ons geloof ligt. Maar dat zoiets niet is uit te leggen. Dat het alleen maar kan leiden tot aanvaarding van elkaar. Kortom, dat een leven van geloof en hoop en liefde de manier is waarop wij ons geloofsvertrouwen stellen op de God van Israël.

Overweging tot slot: – misschien na een korte tijd van stilte –
De uitdaging van geloof en hoop en liefde: is dat te doen?

Feedback

Uw reacties worden op prijs gesteld via info@joods-christelijke-dialoog.nl.

4.1 Stelling 84.2 Stelling 94.3 Stelling 104.4 Vierde geloofsgesprek